תפריט

תהליך רישום פטנט

רישום פטנט התהליך המלא

מה הוא בעצם תהליך רישום פטנט בישראל?

מה הם השלבים של הגשת הבקשה של רישום פטנטים שרצוי לעבור ולא לדלג עליהם ואיך תתמודדו עם ההתנגדויות? כל התשובות.

 • שלב האמצאה
 • כתיבת תוכן האמצאה
 • שלב בדיקת כשירות האמצאה לפטנט
 • שלב כתיבת הבקשה לפטנט והגשת הבקשה למשרד הפטנטים
 • הגשה בינלאומית
 • הגשה לאומית – התמודדות מול רשמי הפטנטים במדינות השונות
 • שלב ההתנגדויות ושלב קבלת הפטנט

כפי שהנכם רואים, העובדה שיש לכם רעיון מיוחד וחדשני, עדיין אינו מבטיח את קבלת תעודה לפטנט.

מלאו פרטיכם מטה ונציגנו ישמחו לענות לכם על כל שאלה שתצוץ

  בואו נצלול לשלבים של תהליך רישום פטנט ונבין אותם:

  שלב 1 – שלב ההמצאה

  שלב ההמצאה הוא במידה מסוימת השלב הקל. חשבתם על רעיון חדשני בתחום טכנולוגי כלשהו, ולא ראיתם מוצר כזה בשוק או, חשבתם על רעיון להתקנה או לשיפור ביצוע של מכשיר כלשהו או, חשבתם על רעיון לשיטה חדשה לייצור מוצר, כל אלה הם רעיונות, שאם אתם גם יודעים איך לבצע את רעיון ולהפוך אותו למוצר, לשיטה לייצור וכדומה, עברתם את השלב הראשון רישום פטנט בישראל.

  מכאן ואילך, עד הגשת בקשת הפטנט יש לשמור את הרעיון/האמצאה בסוד ולא לגלות אותה לאף אחד.

  שלב 2 – שלב רישום הפטנט

  תהליך רישום פטנט כולל גם את שלב כתיבת תוכן האמצאה – אתם צריכים לכתוב את הרעיון של האמצאה ואת הדרך ליישומה.

  עליכם לפרט את דרך הביצוע של הרעיון/האמצאה לפירטי פרטים וללוות את הפירוט בשרטוטים שיקלו על ההסבר של הרעיון.

  שלב זה חשוב מאוד, כדי שתוכלו להציג את הרעיון/האמצאה בצורה מגובשת וברורה לעורך הפטנטים. החומר מוכן להגיש בקשה לפטנט, עברתם את השלב השני.

  שלב 3 – בדיקת כשירות לפי דיני פטנטים

  שלב בדיקת כשירות האמצאה לפטנט – בשלב זה יש לבדוק האם הרעיון/האמצאה הם כשירים להיות פטנט עפ"י דיני פטנטים וחוק הפטנטים התשכ"ז 1967 (להלן "החוק").

  אמצאה תישאר אמצאה ולא תוכל להפוך לפטנט, אלא אם כן, היא עומדת בתנאי החוק.

  בשלב זה עליכם לפנות לאיש מקצוע – עורך הפטנטים – שיבחן את הרעיון/האמצאה לפי הוראות החוק.

  החוק קובע כי, רק אמצאה, שהיא חדשה (לא פורסמה ולא הוצגה לציבור), מועילה (יש לה שימוש), ניתנת לשימוש תעשייתי (אפשר לייצר מוצר, או ליישם שיטה לייצור מוצר) ויש בה התקדמות המצאתית, (המוצרים או השיטות לייצורן לא היו ידועות עד ליום הגשת בקשת הפטנט), היא אמצאה כשירה להגנה של פטנט.

  עליכם להציג את כל החומר שהכנתם לידי עורך פטנטים. הוא יבדוק במאגרי הפטנטים, האם הרעיון של האמצאה ודרך היישום שלה אכן חדשים ומהווים התקדמות המצאתית.

  משקבלתם את אישורו של עורכי פטנטים, שהאמצאה כשירה להיות פטנט, עברתם את השלב השלישי. תהליך רישום פטנט

  שלב 4 – שלב רישום הפטנט

  כחלק מתהליך רישום פטנט, שלב כתיבת הבקשה לפטנט והגשת הבקשה למשרד פטנטים נבחר – מכאן מתחילים השלבים הרציניים של הפיכת הרעיון לבקשה לפטנט.

  זה גם השלב שבו עליכם להתכונן להוצאה כספית לא קטנה, שתלך ותגדל עם התקדמות השלבים.

  עורך הפטנטים הוא שעורך את החומר שהגשתם לו, מדריך ומכוון כיצד כדאי להציג את הרעיון/האמצאה והוא יגיש את הבקשה למשרד הפטנטים במדינה/רשות נבחרת.

  בחירת הרשות נעשית בדרך כלל בעצה אחת עם עורך הפטנטים, בהתאם לצרכים העסקיים של המבקשים לרישום פטנט.

  תהליך רישום פטנט

  יום הגשת הבקשה לרשום פטנט למשרד הפטנטים לראשונה נקרא מועד "דין הקדימה".

  הבקשה תקבל מספר סידורי ותתחיל את הדרך הארוכה של בדיקות עד להפיכתה לפטנט, אם תימצא ראויה. כאן מסתיים השלב הרביעי ומכאן כבר מותר לכם לגלות את האמצאה, לייצר את המוצר ולפרסם אותו.

  זה הזמן למציאת משקיעים ולהכנת תזרים כספי להמשך הדרך.

  מיום דין הקדימה ולמשך 12 חודשים הבקשה נחשבת "כאילו הוגשה" בכל אחת מהמדינות/רשותיות שאשררו את אמנת פאריז. רוב מדינות העולם אשררו את האמנה.

  שלב 5 – שלה ההגשה הלאומית

  שלב ההגשה הלאומית, על פי אמנת פריז – לפני תום 12 החודשים עפ"י אמנת פאריז, חייבים המבקשים להחליט מהן המדינות שחשוב להם לבקש בהן הגנה ולהגיש את הבקשה בכל מדינה ומדינה או בגושי מדינות (לדוגמא: האיחוד האירופי) בקשת המשך לבקשה הראשונה.

  זה שלב עתיר הוצאות ועורך הפטנטים חייב למצוא משרד פטנטים בכל מדינה ומדינה שהוא ינהל את ההגשה והתכתובות עם משרדי הפטנטים בכל מדינה ומדינה.

  • אופציית ההגשה הבינלאומית, על פי אמנת ה-PCT – לאחר תום 12 החודשים עפ"י אמנת פאריז, לא ניתן לרשום בקשת המשך לבקשה הראשונה, אלא אם כן הוגשה בקשה לאומית, על פי אמנת פריז, על פי השלב החמישי, ו/או אם הוגשה בקשה בינלאומית, על פי אמנת ה-PCT. בקשה בינלאומית, על פי אמנת ה-PCT, מאפשרת ל"הרוויח" זמן נוסף עד לכניסה פרטנית לכל מדינה ומדינה, וגם אותה אשררו מדינות רבות מאוד בעולם.
  • הבקשה הבינלאומית מאפשרת להמשיך את ההגנה הגלובלית של אמנת פאריז לתקופה נוספת של 18-19 חודשים (כל מדינה בחרה את המועד שלה 18 או 19, יש מדינות בודדות מאוד שבחרו מועדים קצרים יותר). התוצאה היא שההגנה הגלובלית היא לתקופה של 30-31 חודשים ובזמן הזה יש לכם הממציאים מרחב תמרון למציאת משקיעים ולבדיקת טיב אמצאתכם.
  • במהלך 90 יום מיום הכניסה לשלב זה, הבקשה נבדקת ע"י בוחנים מטעם הארגון הבינלאומי לקניין רוחניWIPO) ונערך חיפוש מעמיק. לאחר מכן מתקבל דו"ח עם הערות, שנותן לממציאים אבחנה ראשונה לגבי טיב וסיכויי אמצאתם. דו"ח זה מאוד חשוב כיוון שאם האבחנה היא שלילית, הממציאים יכולים לעצור בשלב זה ולא להמשיך לשלב הבא ותיחסך מהם ההוצאה הגדולה של השלב הבא. כאן תם השלב השישי, האופציונאלי.
  • שלב ההגשה הלאומית, על פי אמנת ה-PCT – בתום 30-31 חודשים מיום דין הקדימה מסתיים שלב ההגנה הגלובלית, ובעלי האמצאה חייבים להחליט מהן המדינות שחשובות להן ולהגיש את הבקשה בכל מדינה ומדינה או בגושי מדינות (מעבר למדינה הראשונה ומדינות בהן הוגשה בקשה לאומית, על פי אמנת פריז, אם הוגשה).
   זה שלב עתיר הוצאות ועורך הפטנטים חייב למצוא עורך פטנטים בכל מדינה ומדינה שהוא ינהל את ההגשה והתכתובות עם משרדי הפטנטים בכל מדינה ומדינה. תם השלב השביעי.

  שלב 6 – שלב ההתנגדויות

  • שלב ההתנגדויות – כחלק מתהליך רישום פטנט, לאחר שמשרד הפטנטים מאשר את הבקשה לפטנט וקובע שהאמצאה ראויה להגנת פטנט, ברוב המדינות, החלטתו מתפרסמת באותה מדינה שבה ניתנה ההחלטה. בישראל, הפרסום הוא ביומן פטנטים שמתפרסם באינטרנט.
  • לציבור יש תקופה של שלושה חודשים להתנגד למתן הפטנט על האמצאה או לממציא מסוים (בטענה שהאמצאה "נגנבה/הועתקה" מהמתנגד). אם לא הוגשה התנגדות, מקבל הממציא את תעודת הפטנט.
  • אם הועלתה התנגדות, מתנהל משפט בפני רשם הפטנטים, שמחליט האם לקבל או לדחות את ההתנגדות. אם הרשם קיבל את ההתנגדות, הממציא לא יקבל הגנת פטנט על אמצאתו. אם נדחתה ההתנגדות, יקבל הממציא את תעודת הפטנט שתקפה ל-20 שנים מיום דין הקדימה, בתנאי שבעל הפטנט, (הממציא או מי שהממציא העביר לו את הזכויות בפטנט), משלם דמי חידוש פטנט כל מספר שנים עפ"י הוראות החוק. זה השלב השמיני והאחרון בדרך הארוכה.
  dan
  Latest posts by dan (see all)